Představení organizace

Představení organizace

Správcem turistické oblasti Český les je destinační společnost Český Les. Organizace byla založena 20. 12 2019 a sídlí v Bělé nad Radbuzou. Jedná se o organizaci, která rozvíjí cestovní ruch na území Českého lesa.

Hlavními cíli organizace je vytvoření podmínek pro trvale udržitelný a konkurenceschopný rozvoj cestovního ruchu na území organizace, usazovat se o zlepšení image regionu jako atraktivní turistické destinace, zajišťovat jednotný komplexní turistický servis pro návštěvníky Českého lesa a získávat prostředky z veřejných i soukromých zdrojů pro naplnění cílů spolku.