Historie setkání aktérů v ČR

V rámci národního systému Kategorizace a certifikace DMO v Česku je 3K platforma vykazována prostřednictvím webové stránky / podstránky DMO, kde jsou uvedeny:

 • název3K platformy v destinaci
  • může být označeno prostě „3K platforma“, případně může mít specifický název vhodný pro danou destinaci
 • představení3K platformy v dané destinaci
  • jaký je hlavní účel založení a činnosti 3K platformy, jaké má zaměření, jaké skupiny účastníků jsou zapojeny apod.
 • účastníci, kteří se zapojují do aktivit 3K platformy (turistické cíle, ubytovatelé, poskytovatelé služeb, kraje, města, obce…)
  • uvedení celkového počtu zapojených subjektů
  • uvedení základního soupisu účastníků, který může být v souladu se seznamem partnerů DMO
 • soupis realizovaných aktivit v rámci 3K platformy za posledních 12 měsíců
  • záznam o realizovaných aktivitách –o setkáních / interakcích (každá aktivita by měla mít samostatný záznam)
  • záznam o realizovaných aktivitách obsahuje:
   • název aktivity,
   • termín a místo aktivity / setkání,
   • počet účastníků participujících na aktivitě a seznam účastnících se subjektů (postačuje název účastnících se subjektů bez dalších informací)
   • stručný textový záznam o aktivitě setkání (co bylo aktivitou řešeno, co se projednávalo, k jakým výsledkům aktivita / setkánídospělo) za interakce se nepovažuje standardní komunikace mezi reprezentanty DMO a partnery / zainteresovanými subjekty

Pomocí evidence aktivit 3K platformy mohou být souběžně řešeny i další náležitosti z hlediska prezentace činnosti DMO a ve vazbě na požadavky národního systému Kategorizace a certifikace DMO.