CHKO Český les

Vybrané atraktivity Českého lesa – CHKO Český les

Srdcem oblasti Český les je chráněná krajinná oblast Český les, která byla vyhlášena v roce 2005. Rozkládá se na ploše 470 km² a tvoří pohraničí od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Délka pohoří je přes 80 km. Typickým rysem Českého lesa jsou ploché hřbety a mělká široká údolí. Český les tvoří společně s bavorským Hornofalckým lesem největší souvislou zalesněnou plochu ve střední Evropě. Proto je často nazýván zelenou střechou Evropy. Od pravěku bylo toto území osídlené a ukrývá v sobě tisíciletou historii. Českým lesem procházelo mnoho obchodních stezek. Například po Norimberské, později nazývané Zlaté, jezdívali čeští králové na korunovaci císařů Svaté říše římské.

slepa_mapa
mapa_2

Hlavním předmětem ochrany v CHKO Český les jsou původní lesní společenstva, která
jsou velmi zachovalá. Jedná se o společenstva bučin a jedlobučin, o podmáčené smrčiny a vrchoviště, kde se vyskytuje borovice blatka. V rámci CHKO Český les jsou vyhlášena
následující zvláště chráněná území:

Národní přírodní památka a
národní přírodní rezervace
(červeně):
1. NPP Na požárech
2. NPR Čerchovské hvozdy

 

Přírodní památky (žlutě):
9. Milov
17. Hvožďanská louka
19. Louka u Staré Huti
20. Skalky na Sádku

Přírodní rezervace (žlutě):
1. PR Broumovská bučina
2. Tišina
3. Bučina u Žďáru
4. Pavlova Huť
5. Ostrůvek
6. Křížový kámen
7. Farské bažiny
8. Podkovák
10. PR Diana
11. PR Jezírka u Rozvadova
12. PR Dlouhý vrch
13. PR Pleš
14. Veský mlýn
15. Malý Zvon
16. Nad Hutí
18. Starý Hirštejn
21. PR Bystřice