Loos a Plzeň

Multimediální výstava Loos und Pilsen pokračuje dále do světa. Po jejím úspěšném představení v Tel Avivu, New Yorku, Tokiu, Paříži a Vídni bude k vidění také v Centru Bavaria Bohemie v Schönsee.

Multimediální výstava Loos und Pilsen pokračuje dále do světa. Po jejím úspěšném představení v Tel Avivu, New Yorku, Tokiu, Paříži a Vídni bude k vidění také v Centru Bavaria Bohemie v Schönsee.

Adolf Loos, narozený v Brně roku 1870, je považován za jednoho z průkopníků moderní architektury. Jeho designové nápady měly ve své době velký význam a jsou aktuální i dnes. Jeho nezaměnitelná díla zanechala výraznou stopu v panoramatech několika evropských metropolí, včetně Prahy, Paříže a Vídně.

Cílem výstavy je představit Loose jako špičkového evropského architekta své doby. Spojení Loos a Plzeň bylo logické, Plzeň má totiž nejvíce loosovských realizací hned po Vídni. Podle organizátorů totiž výstava připomene slavné západočeské město takříkajíc „z jiného pohledu“. Prostřednictvím interiérů a příběhů jejich majitelů, rodin významných podnikatelů, jež s nástupem nacismu musely emigrovat do celého světa.

Výstava vznikla v roce 2020 ve spolupráci Českých center a Západočeské galerie v Plzni, partnery jsou město Plzeň a Plzeň-TURISMUS. Autorem výstavy je Petr Domanický, kurátor architektonické sbírky ZČG.

Místo konání

Freyung 1, 92539 Schönsee
Horní Falc, Německo

Sdílejte:

Nejnovější příspěvky